Tag Archives: Broker

Written on Sep, 05, 2017 by in | Leave a comment

สวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในการลงทุนครับเมือ่พูดถึงเรื่องของการลงทุนแล้วนั้นเชื่อว่าทุกท่านน่าจะต้องเคยได้ยินหรือว่าผ่านหูผ่านตากันมาบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งเจ้าคำที่ว่านี้ก็คือคำว่า “Broker” หรือ “โบรกเกอร์” นั่นเองครับ คำว่าโบรกเกอร์นั้นเราเองมักจะได้เห็นคำๆ นี้ในการลงทุนประเภทตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นและตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศอย่าง forex เพราะเนื่องมาจากว่าโบรกเกอร์นั้นเขาจะเป็นตัวแทนของเราในการทำหน้าที่เป้นตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนหรือสกุลเงินซึ่งเราเองไม่สามารถทำมันได้โดยไม่ผ่านตัวกลางที่ได้รับอนุญาตซึ่งตัวกลางหรือตัวแทนของเรานั่นแหละครับที่เราเรียกกันว่า “โบรกเกอร์” ดังนั้นเราเองอาจจะให้คำนิยามของคำว่า “โบรกเกอร์” ให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือโบรกเกอร์คือตังแทนหรือนายหน้าในการลงทุนให้บริการทำธุรกรรมบางอย่างแทนเรานั่นเองครับ หลายคนอาจจสงสัยว่าแล้วทุกธุรกิจการลงทุนเราเองจำเป็นที่จะต้องมีโบรกเกอร์หรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้นั้นผมเองบอกเลยครับว่าโบรกเกอร์นั้นจะมีเฉพาะบางการลงทุนเท่านั้นโดยการลงทุนที่ใช้โบรกเกอร์โดยมากมักจะเป็นการลงทุนที่เราไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้ด้วยตัวเองจึงทำให้เราต้องใช้บริการโบรกเกอร์ ดังนั้นในคราวต่อไปถ้าหากมีใครพูดถึงเกี่ยวกับโบรกเกอร์แล้วล่ะก็ผมเองเชื่อเหลือเกินครับว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจแล้วครับว่าโบรกเกอร์คืออะไรและพวกเขาเหล่านั้นก็ทำหน้าที่อะไรบ้างครับ

Continue Reading...