Tag Archives: อีคอมเมิร์ซ

Written on Apr, 15, 2021 by in , , | Leave a comment
อีคอมเมิร์ซ

อีคอมเมิร์ซช่วยสร้างโอกาสในการทำงานใหม่ ๆ เนื่องจากบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแอปซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ดิจิทัล นอกจากนี้ยังทำให้สูญเสียงาน พื้นที่ที่คาดการณ์การสูญเสียงานมากที่สุด ได้แก่ ร้านค้าปลีกไปรษณีย์และบริษัทนำเที่ยว การพัฒนาอีคอมเมิร์ซจะสร้างงานที่ต้องใช้คนงานที่มีทักษะสูงในการจัดการข้อมูลจำนวนมากความต้องการของลูกค้าและกระบวนการผลิต ในทางตรงกันข้ามคนที่มีทักษะทางเทคนิคไม่ดีจะไม่สามารถรับสวัสดิการค่าจ้างได้ ในทางกลับกันเนื่องจากอีคอมเมิร์ซต้องการสต็อกที่เพียงพอซึ่งสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันเวลาคลังสินค้าจึงกลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ คลังสินค้าต้องการพนักงานมากขึ้นเพื่อจัดการดูแลและจัดระเบียบดังนั้นสภาพของสภาพแวดล้อมของคลังสินค้าจึงเป็นเรื่องที่พนักงานจะต้องคำนึงถึง อีคอมเมิร์ซที่ผลกระทบต่อลูกค้า ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเนื่องจากไม่ต้องออกจากบ้านและต้องท่องเว็บไซต์ออนไลน์เท่านั้นโดยเฉพาะการซื้อสินค้าที่ไม่มีขายในร้านค้าใกล้เคียง ช่วยให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้นและประหยัดเวลาของลูกค้า ผู้บริโภคยังได้รับพลังจากการช้อปปิ้งออนไลน์ พวกเขาสามารถค้นคว้าผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบราคาระหว่างผู้ค้าปลีก นอกจากนี้การช้อปปิ้งออนไลน์มักจะให้รหัสส่งเสริมการขายหรือส่วนลดดังนั้นจึงเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับลูกค้า นอกจากนี้อีคอมเมิร์ซยังให้ข้อมูลโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ แม้แต่พนักงานในร้านก็ไม่สามารถให้คำอธิบายโดยละเอียดได้ ลูกค้ายังสามารถตรวจสอบและติดตามประวัติการสั่งซื้อทางออนไลน์ได้อีกด้วย เทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมโดยอนุญาตให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคข้ามผ่านตัวกลาง สิ่งนี้ทำได้โดยการขยายพื้นที่การค้นหาข้อเสนอราคาที่ดีที่สุดและโดยการซื้อแบบกลุ่ม ความสำเร็จของอีคอมเมิร์ซในระดับเมืองและระดับภูมิภาคขึ้นอยู่กับวิธีที่บริษัทและผู้บริโภคนำไปประยุกต์ใช้ด้วย

Continue Reading...