Tag Archives: นแอร์แบบฝังฝ้าเพดาน

Written on Jul, 31, 2015 by in | Leave a comment

เครื่องปรับอากาศหรือแอร์ประเภทแบบผังฝ้าเพดาน นับได้ว่าเป็นแอร์ประเภทหนึ่ง ที่ต้องจำกัดหรือเน้นพื้นที่ในการใช้สอย ทำให้มีลักษณะหรือรูปแบบในการใช้งานที่สวยงามแบบแตกต่าง แต่ถึงอย่างไรแอร์หรือเครื่องปรับอากาศประเภทนี้ ก็ยังคงสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่นับได้ว่าเป็นเครื่องปรับอากาศ ที่มีผู้คนเลือกใช้งานน้อยที่สุดอย่างชัดเจน แอร์แบบผังฝ้าเพดาน เป็นแอร์ที่ไม่เห็นพื้นที่ของเครื่องแอร์โดยตรง เพราะถูกผลิตขึ้นมาให้เน้นในการรักษาและประหยัดพื้นที่โดยตรง แต่ถึงอย่างไรเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องปรับอากาศประเภทนี้จะยังคงดูแลสวยงาม และมีเสน่ห์แบบแตกต่าง แต่ลักษณะภายนอกจะเป็นไปในรูปแบบตู้ ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อซ่อนเครื่องปรับอากาศไว้ภายใน และสามารถฝังเครื่องเอาไว้บนเพดาน และส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ก็นับได้ว่าเป็นข้อดีของเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ที่มีผู้คนให้ความนิยมน้อยสุด แต่ในส่วนของประสิทธิภาพก็ยังคงมีในระดับที่น่าพึงพอใจ เพียงแต่รูปแบบที่แตกต่าง อาจจะส่งผลในเรื่องของความนิยมเช่นเดียวกัน และในส่วนของข้อเสีย ของเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดานนั้น คงเป็นในเรื่องของการติดตั้ง เพราะดูเหมือนจะสามารถติดตั้งได้ยากพอสมควร เพราะจะต้องมีการฝังเข้ากับตู้ และทำการทำนุบำรุงหรือดูแลในระดับที่ยากเช่นเดียวกัน และอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำรั่วซึมได้อย่างง่าย ๆ เลยทีเดียว ส่วนพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ต่อการเลือกใช้งานแอร์แบบฝังฝ้าเพดานนั้น มักจะเป็นในส่วนของห้องนอน ห้องรับแขก และห้องส่วนใหญ่ที่ขึ้นอยู่กับบีทียูเป็นหลัก เพราะจะส่งผลทำให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Continue Reading...