สวัสดีครับทุกท่านสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราเอก้ยังคงอยู่กันกับเรื่องของการยืนยันตัวตนกับทาง forex อยู่เหมือนดังเช่นเคยครับหลังจากที่ผมนั้นเคยพูดไปว่าในปัจจุบันนี้ผู้ที่เทรด forex นั้นจำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารหรือหลักบานในการยืนยันตัวตนทุกคนตามกฎข้อบังคับของประเทศที่บริษัทโบรกเกอร์ forex ตั้งถิ่นฐานอยู่พร้อมกับได้อธิบายไปแล้วถึงสาเหตุที่ว่าทำไมจึงต้องส่งเอกสารไปคราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องที่ว่าเอกสารอะไรหรือเอกสารแบบใดที่เราต้องส่งให้กับบริษัทโบรกเกอร์ forex เพื่อยืนยันตัวเอง

                สำหรับเอกสารอย่างแรกหรือเอกสารเมนหลักที่สำคัญที่สุดที่เราต้องส่งให้กับบริษัทโบรกเกอร์ forex นั้นก็คือสำเนาบัตรปะจำตัวประชาชน, หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่เราเรียกกันว่าพาสปอร์ตหรือสำเนาใบขับขี่รถยนต์อย่างใดอย่างหนึ่งครับเพราะเนื่องจากว่าเอกสารทั้งสามชนิดนี้จะมี national id หรือเลขประจำตัวประชาชนอยู่ซึ่งวามารถพืสูจน์ทราบได้ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไหนหรือเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกาหรือนอกอเมริกานั่นเองครับ

นอกจากเอกสารเมนหลักอย่างที่ได้กล่าวอีกอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องส่งควบคู่กันไปก็คือใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์หรือสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อของเราและที่อยู่ปัจจุบันโดยการที่เขาต้องการเอกสารชนิดนี้ก้เพื่อเป็นการยืนยันอีกชั้นหนึ่งครับว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในชีวิตประจำวันนั่นเอง

ดังนั้นถ้าหากใครที่ต้องการเทรด forex แบบรูปแบบล่ะก็ควรที่จต้องเตรียมเอกสารทั้งสองอย่างนี้เอาไว้และส่งให้กับบริษัทโบรกเกอร์เพื่อความสะดวกรวดเร็วครับ