ต้องยอมรับเลยว่าการปลอมแปลงสินค้าหรือทำของเลียนแบบนั้น มีด้วยกันทุกวงการ ทุกหนทุกแห่ง ทำให้หลายๆ คนเกิดการสับสนระหว่างสินค้าของแท้และของปลอม และเพื่อไม่ให้เป็นการถูกหลอกหรือถูกโกงราคา ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเหล่านั้นๆ เล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไหล่แต่งรถ ที่มีสินค้าปลอมอยู่มากมาย

autopart-1
อะไหล่แต่งรถและอะไหล่รถยนต์ทั่วไปสามารถแบ่งออกได้ 4 ชนิด ได้แก่ อะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ อะไหล่เทียมและอะไหล่ปลอม โดย อะไหล่แท้นั้นก็คือสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่มีชื่อเสียง วัตถุที่ใช้ประกอบจะมีมาตรฐาน ทำให้ได้อะไหล่แต่งรถและอะไหล่รถยนต์ทั่วไปที่สมกับราคานั้นๆ สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ดี ประเภทต่อมาคืออะไหล่เทียบ โดยสินค้าประเภทนี้จะใกล้เคียงกับประเภทแรก คือในกรณีที่อะไหล่บางอย่างนั้นแพงเกินไป เราสามารถหาสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่าได้ ถัดมาคืออะไหล่เทียม โดยสินค้าประเภทนี้ก็คือสินค้าที่มาจากโรงงงานเดียวกันที่ผลิตให้บริษัทที่มีชื่อเสียง แต่นำมาขายเอง โดยคุณภาพนั้นๆ ย่อมมีทั้งดีและไม่ดี คละเคล้ากันไป และสุดท้ายอะไหล่ปลอม ซึ่งสินค้าประเภทนี้มีอยู่มากมาย อันเกิดมาจากบริษัทหรือโรงงานขนาดเล็ก ผลิตอะไหล่ลอกเลียนแบบอะไหล่แท้ มีเพียงภายนอกเท่านั้นที่คล้ายคลึงกัน แต่วัสดุจะแตกต่างกันมากทีเดียวและยังไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย
เมื่อรู้ดังนี้แล้ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบลักษณะของอะไหล่แต่งรถที่จะเลือกซื้อให้มากๆ เพื่อไม่ให้สินค้าที่เราได้มานั้นมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพที่ไม่สมกับราคาที่เราต้องจ่ายไป